Public Partners B.V.

Over dit bedrijf

Public Partners is een zelfstandig adviesbureau. Onze passie is de publieke sector. Onze missie is om kwaliteit toe te voegen aan datgene wat intern al beschikbaar is. Niet meer van hetzelfde, maar waarde toevoegen bij kwesties die vragen om reflectie, advies of begeleiding door een vertrouwde professional van buiten. De focus ligt op integrale organisatievernieuwing. Invulling is afhankelijk van de vraag en de context.

Vaak omvat deze naast de inhoudelijk strategische kant, ook de coaching en begeleiding van (groeps-)processen rondom visie, zingeving, samenwerking en besluitvorming. Als daaraan behoefte is kunnen wij bijdragen aan de implementatie van wat naar aanleiding van ons advies is besloten. Op deze manier levert PbP een gerichte bijdrage aan de betaalbaarheid, betrouwbaarheid en toekomstgerichtheid van het publieke domein.

Werken met

Samen met de opdrachtgever analyseren wij de dilemma's die spelen en ontwikkelen wij een nieuw perspectief. We zijn daarbij pragmatisch en zoeken naar werkbare oplossingen die aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Inhoud en proces gaan bij ons hand in hand. In onze aanpak gaat het om het mobiliseren van energie en van in de organisatie beschikbare kennis, competenties en ervaring. We analyseren de omgeving en zoeken naar interventies die creatief en verrassend zijn, en die vastzittende patronen kunnen doorbreken.

Onze werkwijze kenmerkt zich als volgt:
• Oplossingsgericht: PbP brengt lijn in complexiteit, zowel inhoudelijk als in proces. Wij werken nadrukkelijk oplossingsgericht, zodat er ook werkelijk stappen worden gezet. In plaats van situaties uitgebreid te problematiseren en te analyseren, besteden wij aandacht aan wat het probleem is en hoe de organisatie er last van heeft. Vervolgens zoeken we naar wat er in de plaats van het probleem moet komen: het gewenste succes.
• Creatief en interactief: wij zoeken naar creatieve interventies, die verrassen en vastzittende situaties losmaken. We inspireren door kennis en ervaring van anderen te ontsluiten. We werken interactief en betrekken de organisatie én stakeholders in het proces.
• Maatschappelijke betrokkenheid: PbP levert graag een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken en maatschappelijke veranderingsprocessen. Onze mensen hebben bewust gekozen te werken voor de publieke zaak.

Onze deskundigheid verdeeld zich naar de volgende adviespraktijken en niches:
Integrale organisatievernieuwing, Bestuursadvisering, Procesregie, Risicomanagement in de zorg, Persoonlijke ontwikkeling, Project- en interimmanagement en Evenementen.

Werken bij

De kwaliteit van onze adviseurs is voor 99% bepalend voor de kwaliteit van de opdrachtuitvoering. Daarom worden deze met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geselecteerd. Belangrijk hierbij is kennis van het publieke domein en het functioneren van de overheid; kennis van relevante ontwikkelingen en vernieuwingen en vakinhoudelijke en methodische deskundigheid.

Address

  • Straat: Raamweg 2b
  • Postcode: 2596 HL
  • Stad: Den Haag

Contact

  • Telefoon: 070 3460190
  • E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Op de kaart

Fill in your address into the address field below the map and the shortest route will be calculated.