KPC Groep

Over dit bedrijf

De adviseurs van KPC Groep richten zich op de uitdagingen waar onderwijsorganisaties voor staan. Vaak gaat het om vraagstukken op het gebied van onderwijskwaliteit, organisatieontwikkeling, professionalisering, leiderschap en het (her)ontwerpen en implementeren van leeromgevingen.

Ook worden we ingeschakeld bij issues op de grensvlakken tussen onderwijsorganisaties, overheden, bedrijven en jeugdzorg. Opdrachtgevers van KPC Groep zijn onderwijsbestuurders, scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, teamleiders, lokale, provinciale en landelijke overheden, samenwerkingsverbanden en koepelorganisaties. Onze dienstverlening omvat advies & implementatie, projectmanagement, coaching, training, onderzoek en benchmarking.

We benaderen vraagstukken van opdrachtgevers vanuit drie (samenhangende) invalshoeken:
• Primair proces
• Organisatie
• Organisatieomgeving

We kunnen hierbij putten uit state-of-the art kennis en inzichten. Belangrijke voedingsbronnen voor onze kennisontwikkeling zijn naast de dagelijkse adviespraktijk onze verbindingen met kenniscentra en universiteiten. Onze kennis en inzichten dragen we actief uit via publicaties, online-platforms, conferenties en presentaties.

Werken met

Ons credo is ‘verstand van leren, gevoel voor mensen’. Veel van onze adviseurs zijn werkzaam geweest in (management)functies in het onderwijs. We kunnen goed en snel doorgronden wat er speelt bij opdrachtgevers en in samenwerking met opdrachtgevers praktijkgerichte oplossingen creëren en implementeren. Elk vraagstuk heeft zijn eigen context. Daarom geloven we niet in standaardoplossingen, wel in de kracht van maatwerk en co-creatie.

In onze werkwijze leggen we verbindingen tussen alle lagen in de organisatie, benutten we aanwezige kennis en ervaring en zorgen we voor draagvlak en eigenaarschap. Oplossingen en nieuwe aanpakken krijgen hierdoor betekenis in het primair proces en een duurzaam effect. KPC Groep is een landelijke speler. Samen werken met KPC Groep betekent dat u via onze adviseurs toegang krijgt tot onze netwerken en onze kennisbasis.

Werken bij

Werken bij KPC Groep betekent werken bij een adviesbureau met maatschappelijke impact. Ons werk draagt indirect bij aan het leren en ontwikkelen van kinderen, jongeren en volwassenen. We zijn ‘doenkers’: denkkracht koppelen we aan implementatiekracht.

In onze bagage hebben we daarnaast twee andere belangrijke eigenschappen: resultaatgerichtheid en een gezonde dosis pragmatiek.

Address

  • Straat: Kooikersweg 2
  • Postcode: 5223 KA
  • Stad: 's-Hertogenbosch

Contact

  • Telefoon: 073 6247247
  • E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Op de kaart

Fill in your address into the address field below the map and the shortest route will be calculated.