Kwaliteitsregister Organisatieadvies

In het Kwaliteitsregister Organisatieadvies van Lloyd's Register zijn bureaus opgenomen die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en die onafhankelijk getoetst worden.

De bureaus zijn lid van de ROA en onderwerpen zich vrijwillig aan de gezamenlijke gedragscode en het reglement van tuchtrechtspraak en zijn ISO-gecertificeerd.

Opname in dit kwaliteitsregister betekent dat ze, aanvullend op het ISO-9001 toetsingskader, getoetst worden op extra criteria uit de gedragscode, zoals rondom professionele onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en integriteit.

De markt kan en mag van geregistreerde bureaus dan ook de beste kwaliteit in dienstverlening verwachten. 

De geregistreerde bureaus vindt u op de pagina Kwaliteitsregister